„Je to velmi nepříjemné zjištění. Může to mít dopad u obchodních partnerů teplárny a samozřejmě i na rating u bankovních ústavů a v neposlední řadě na přiznání dotací z evropských fondů,“ glosoval Právu velmi rozladěně zmíněný fakt první náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD).

Dodal, že představenstvo sice má za úkol připravit návrh nových stanov společnosti, ale ty na průhlednosti akcionářské struktury v podstatě nic změnit nemohou. „ Může sice minoritní akcionáře (společnosti Nuboneri Business, Dekamperion a Forum Energy, poz. Práva) požádat o složení jejich akcionářů, ale to je v podstatě vše. Zda tak učiní, je jen na nich,“ dodal Joch.

Obchodní partneři se už tázali

Zajímavé bylo, že minoritní akcionáři opustili úterní jednání valné hromady těsně předtím, než se začal projednávat bod, v němž zazněly připomínky a dotazy v souvislosti se zveřejněnou výroční zprávou BIS. Přitom to byla právě společnost Nuboneri Business s. r. o, na jejíž žádost se mimořádná valná hromada uskutečnila.

O vážnosti situace pak svědčí i vyjádření členů představenstva, kteří považují zmínku o teplárně ve zprávě BIS za alarmující a už se jí zabývali. Někteří prý už museli odpovídat na dotazy obchodních partnerů a sílí proto u nich obavy z poškození dobrého jména společnosti.

„Ubezpečili jsme akcionáře, že uskutečníme všechny nutné a možné kroky k odvrácení případných hrozících škod společnosti, včetně případných návrhů na nové znění stanov, umožňujících identifikaci konečných beneficientů akcionářů společnosti,“ řekl Právu ve čtvrtek předseda představenstva teplárenské společnosti Miroslav Houfek.