Česko dospělo k závěru, že nemá k dispozici materiální pomoc, proto se ministr zahraničí Jan Kohout rozhodl poskytnout finance. Peníze z České republiky obdrží Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Podle informací úřadů má Sýrie kolem 1300 tun chemických bojových látek a chemikálií nezbytných k jejich výrobě. Otravné látky budou likvidovány v jiných státech.

Recyklujeme již nyní

Novela o obalech počítá s tím, v roce 2015 by mělo být recyklováno 70 procent papírových obalů. Od roku 2006 se přitom míra recyklace papíru pohybuje nad 90 procenty.

U plastových obalů je cíl 27 procent, ačkoli od roku 2005 u nich převyšuje v ČR recyklace 35 procent, a v současnosti dokonce až 50 procent. Navržený cíl pro recyklaci skleněných obalů je pro rok 2015 stanoven na 70 procent, ve stejném poměru se ČR pohybuje od roku 2008. Všechny obaly se od roku 2004 recyklují více než z 55 procent, u čehož chtějí autoři novely v dalších letech zřejmě zůstat.

Peněz z EU bude více

Kabinet souhlasil i se zvýšením národních zemědělských dotací o 200 miliónů korun, byť jde pouze o dílčí ukazatel v podpoře zemědělství. Ministerstvo by si v příštím roce mělo meziročně přilepšit celkem o zhruba sedm miliard Kč na 53,6 miliardy Kč, především v důsledku zvýšení dotací z Evropské unie.

Evropské dotace českým zemědělcům, potravinářům, vodohospodářům či lesníkům mají v roce 2014 vzrůst z necelých 32 miliard Kč na více než 38 miliard Kč.