"Volební stížnosti doručené soudu po uplynutí zákonné lhůty budou odmítnuty pro opožděnost, jelikož zmeškání této lhůty nelze prominout," uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Zatím volební senát s předsedou Vojtěchem Šimíčkem jednu stížnost odmítl, protože byla podána předčasně. Dalších 11 podání soudci vyřešili takzvanými přípisy, tedy je v podstatě odložili bez projednání, protože neměly zákonem předepsanou formu.

"NSS bude nyní posuzovat zbývající návrhy, u některých již provedl základní procesní úkony, zejména poučení účastníků řízení o složení senátu či zasílal výzvy k odstranění vad návrhu. U některých stížností totiž není zřejmé, čeho se navrhovatelé domáhají a zdali se vůbec jedná o volební stížnost," uvedla Dostálová.

Zákon o volbách do Parlamentu ČR dává Nejvyššímu správnímu soudu pravomoc posuzovat návrhy na neplatnost volby konkrétního kandidáta či kandidátů. Návrh je třeba podat nejpozději deset dnů po vyhlášení výsledků voleb. Soud rozhodne do 20 dnů od obdržení návrhu, nemusí přitom svolávat veřejné jednání. Posledním rozhodovacím dnem tedy bude 29. listopad.

NSS dlouhodobě zastává doktrínu, že do hlasování nezasahuje, pokud zjištěné pochybení nemohlo ovlivnit výsledek voleb.