Zemanovci ze severu Moravy a ve Slezsku se nehodlají spokojit s usnesením, které po volbách, v nichž strana získala 1,5 procenta hlasů, přijalo republikové předsednictvo. To pověřilo předsedu Zdeňka Štengla vedením strany až do řádného volebního sjezdu s tím, že mimořádný prosincový sjezd nebude volební.

Štengl, stejně jako místopředsedové Martin Nejedlý a Vladimír Kruliš, nabídl na říjnovém povolebním jednání předsednictva rezignaci. Žádná však nebyla přijata. Ve vedení naopak skončila místopředsedkyně Dita Portová, která vnitrostranické praktiky před volbami kritizovala.

Rušení nepohodlných organizací

„Krajské předsednictvo požaduje, aby vedení strany za volební výsledek vyvodilo osobní odpovědnost. Krajské předsednictvo vyzývá předsedu strany Zdeňka Štengla a místopředsedy odpovědné za volební kampaň k rezignaci,” stojí v usnesení moravskoslezské SPOZ.

Vedení strany by podle ní mělo zvážit rovněž revizi některých usnesení předsednictva a to, zda mají být rušeny některé krajské organizace. Stranu před volbami poškodily právě vnitřní spory, které eskalovaly zásahem celostátního vedení do podoby krajských kandidátek.

Portová v Plzeňském kraji spolu s Miroslavem Šloufem v Praze tyto praktiky kritizovala a po volbách byly obě regionální organizace zrušeny. Někteří nespokojení členové iniciovali uvnitř SPOZ vznik tzv. Platformy obrody. Nevyloučili však ani vznik nové stany.