V úvodu je využita i Klausova citace, že právě Bobošíková projevila nejvíce pozitivního v pokusu integrovat síly na pravici.

„Nejvíce pozitivního v tomto pokusu o rychlé vytvoření nového politického subjektu vykonala Jana Bobošíková. Našel jsem v ní největší ochotu hledat řešení, které by mohlo integrovat velmi různorodou skupinu lidí obdobně cítících vážnou situaci naší země a tragický stav naší politické scény,“ je citován Klaus v preambuli dopisu voličům.

Bobošíková dále uvádí, že bývalý prezident přispěl ke vzniku volebního bloku, který vede. „Hlavu vzhůru vznikl s přispěním exprezidenta Václava Klause. Naším cílem je navrátit ČR prosperitu, svobodu a suverenitu. Zbavme se pseudohumanistického a pseudokorektního plácání, naučme se opět nazývat věci pravými jmény. Nebudeme vám lhát. Ekonomická realita je stejně neúprosná jako přírodní výběr,“ uvedla Bobošíková.

Dopis Jany Bobošíkové

Dopis Jany Bobošíkové

FOTO: hlavu.cz

Lidé z Hlavu vzhůru přitom tvrdí, že vše, co se v dopise týká bývalého prezidenta, s ním bylo konzultováno.

Šéfka volebního bloku dále v listě burcuje, že je ohrožena nejen prosperita země, ale i sama existence ČR. „V Bruselu se rozhoduje o nás bez nás. Rozhodovací pravomoci občanů ČR přebírají byrokraté v EU,“ uvádí. Bobošíková se vymezuje i proti euru, soudí, že je jen politickým prostředkem k ovládnutí ČR. Šéfka volebního bloku hraje i na aktuální notu nepokojů v některých městech, když píše, že se také „zvyšuje se obava z diktátu nepřizpůsobivých“.

Voliče v závěru listu Bobošíková vyzývá, aby projevili odvahu měnit zemi. „Nám strach nevládne. Odmítáme se klanět, odmítáme mlčet, odmítáme lhát. Věříme ve svobodu, parlamentní demokracii, mravnost, lidskou důstojnost a zdravý rozum. Mějme Hlavu vzhůru!“ uzavírá dramaticky Bobošíková.