"Očekávám, že bude splněn deficit rozpočtu, respektive bude o něco lepší, ale netroufám si říci o kolik," uvedl premiér k letošním datům, na nichž se podle něj podílel zejména masivní příliv peněz z evropských fondů.

Podle Rusnoka by měl být rozpočet pro rok 2014 schválen koncem září. Do té doby bude vláda o podobě jednotlivých kapitol jednat. Plánovaný schodek je 110 miliard korun.

Premiér konstatoval, že vláda si s ohledem na svůj dočasný mandát a unijní kritéria nemůže dovolit nadměrně investovat a nadměrně navyšovat deficit. Rozpočet by nicméně měl být „mírně prorůstový”.

Magická tři procenta

Ministr financí Jan Fischer připomněl, že podstatnou část rozpočtu tvoří mandatorní výdaje, a prostor pro kreativitu je proto značně omezen. Jednotlivé resorty podle něj předložily požadavky ve výši 35 miliard.

„Magické číslo je tři procenta HDP,” připomněl Fischer jednu z podmínek nepřekročitelné výše deficitu.

Rusnok označil nynější situaci za nestandardní, neboť Sněmovna momentálně nefunguje a obnoví svou činnost až po volbách. Zatím nelze ani předvídat, zda si nově vzniklá vláda tento návrh osvojí, nebo jej upraví „k obrazu svému”.