„Ve srovnání s výsledky dubnové zvláštní zprávy vzrostl za poslední dva měsíce celkový počet zastavených případů na základě článku II amnestie prezidenta o 84 a týkal se 147 obviněných osob,“ informovala mluvčí.

V přípravném řízení bylo za celé první pololetí zastaveno 322 trestních stíhání, dalších 177 v řízení před soudem. Obviněných, jejichž stíhání bylo zastaveno z rozhodnutí státního zástupce, tedy v přípravném řízení, bylo 468. Těch, o kterých rozhodoval soudce, bylo 436.

Podle Markusové se téměř polovina případů, na které dopadla abolice, týkala trestných činů proti majetku, zhruba desetinu tvořily hospodářské trestné činy, ve 14 procentech šlo o trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, ve 12 procentech o trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti.

Aboliční článek se vztahuje na stíhání starší osmi let, u nichž možný trest nepřesahuje desetiletou hranici. Týká se proto i některých rozsáhlých hospodářských kauz.