Karel Pustelník, bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, se stal náměstkem pro ekonomiku. Nahradil dosavadního náměstka Karla Doležala, který byl jmenován poradcem ministra. Petr Sláma, bývalý vedoucí oddělení ministerstva zdravotnictví, se stal novým náměstkem pro zdravotní pojištění, Miroslava Ouředníková, která dosud pracovala na ministerstvu práce a sociálních věcí byla jmenována náměstkyní pro řízení úřadu.

Ve svých funkcích nadále zůstávají náměstci Jaroslav Civín, který by měl mít na starosti legislativu, Michael Vít, který je zároveň hlavním hygienikem republiky a Milan Špaček, který se nadále bude zabývat zdravotní péčí.

"Smyslem všech změn je zlepšení funkčnosti ministerstva," řekl Kubinyi na páteční tiskové konferenci novinářům.

Koncepce do konce září

Ministr oznámil, že na nejbližším zasedání Poslanecké sněmovny požádá poslance o prodloužení termínu, do kdy jim má předložit koncepci zdravotnictví. Chce, aby to bylo do 30. září letošního roku.

"Neznamená to, že do této doby budeme jen dělat na koncepci. Současně s ní budeme řešit i problémy zdravotních pojišťoven a sítě zdravotnických zařízení. Právě v pojišťovnách vidím velký problém," řekl Kubinyi. Podle něj mají svůj podíl na deficitu zdravotního pojištění a stále se spoléhají na jednorázové oddlužení.

"Proč VZP má miliónové dluhy a uzavírá s každým smlouvu?" nastolil otázku Kubinyi. Dodal, že to není výraz dobrého hospodáře. Odmítl však být konkrétnější. Pouze řekl, že brzy najde v otázce VZP a dalších pojišťoven řešení.

Ministr potvrdil, že v tomto volebním období se nebude zvyšovat spoluúčast pacienta. Vyslovil se rovněž pro nepovinné členství v lékařské komory, ale povinnou registraci v ní. Řekl, že teprve až bude hotova koncepce, vyplynou z ní určité legislativní úpravy.