Kousky jílu byly na Marsu objeveny už dříve, našlo je i vozítko Curiosity, ale vždy byly mnohem menší. Nález většího kusu jílu podporuje hypotézu, že na Marsu byla voda. Podstatnější je, že ukazuje, že voda nemusela být extrémně kyselá, jak naznačovaly dosavadní nálezy, ale neutrální, a tedy příznivější pro vznik života.

„Hovořili jsme o vodě na Marsu, ale ve skutečnosti to, co Opportunity (dosud) objevil, nebo po čem nalezl stopy, byl (vodný roztok) kyseliny sírové,“ řekl expert mající na starost výzkumy Opportunity Steve Squyres. „Jíly se ale vytvářejí v mnohem neutrálnějším prostředí. To je voda, kterou můžete pít. To je voda, která je mnohem příznivěji nakloněná prebiotické chemii, tedy chemii, která může vést ke vzniku života,“ dodal.

Squyres považuje nález za jeden z pěti nejdůležitějších, které udělaly Opportunity a jeho už nefungující dvojče Spirit.

Zkoumaný útvar Esperance 6

Zkoumaný útvar Esperance 6

FOTO: NASA

Zkoumaný kámen nalezený na okraji kráteru Endurance může byt druhem montmorillonitu patřící mezi fylosilikáty, které obsahují hliník nebo draslík. Složení se však určit nepodaří, protože rentgenový spektrometr umožňuje určit jen prvky v hornině a ne jejich sloučeniny. Po odstranění povrchových nánosů se ukázalo, že je v Esperance méně vápníku a želez než v ostatních kamenech, zato více hliníku a křemíku.

Montmorillonity jsou součástí bentonitu, který vzniká zvětráváním vulkanického popela. V jádru jde o hydroxid sodnovápenohlinitokřemičitý.

Úkolem vozítek Spirit a Opportunity bylo především pátrat po vodě na Rudé planetě.

Pokud bude robot, který už dávno přesluhuje, stále schopen dále fungovat, vědci by ještě rádi zjistili, zda jílovité minerály vytvářelo jezero, přinesla je řeka či vítr. Zatím NASA předpokládá, že byl vystaven dlouhodobému působení vody

Oportunity už má problémy s „artritickou“ robotickou paží, jeho sluneční panely ztrácejí účinnost a jezdí pozadu, aby se tolik neopotřebovával jeho pohon.

Opportunity nyní zkoumá i kulovité asi 3 mm velké útvary v sedimentech na západním konci okraje kráteru.