„Byla bych velice ráda, kdyby k ničemu takovému nedošlo. Byla jsem v šoku, když mi toto poradili na kraji jako řešení,“ sdělila Právu ředitelka Základní školy v Řevnicích Štěpánka Rajchlová.

Dopis od ní o tom, že o přijetí do první třídy v místní základní škole může stejně jako třeba o výhře v kasinu rozhodovat štěstěna, dostali rodiče budoucích prvňáků z Řevnic před dvěma týdny.

„Byli jsme z toho poměrně vyděšeni, a to včetně dítěte, které má letos v září do první třídy nastoupit. Nevím, kam bychom jezdili, kdyby nám dítě v Řevnicích nevzali,“ nevěřila svým očím jedna z tamních maminek budoucího školáka.

Do řevnické školy se hlásí 70 prvňáčků, zatím je ale k dispozici jen 42 míst. „Pokud mi ministerstvo školství zašle v nejbližších dnech výpis z Rejstříku škol, že se podařilo navýšit kapacitu o 30 míst, můžeme přijmout všech 70 dětí, a to včetně přespolních,“ doufá Rajchlová.

Pokud by se tak nestalo, škola by v polovině června vybrala děti losováním. Do 15. června totiž musejí být rodiče budoucích školáků vyrozuměni, zda jim škola dítě vezme, či nikoliv.

Není ale zdaleka jisté, zda do té doby ministerstvo školství navýšení kapacity školy posvětí. Vzhledem k tomu, že město žádost podalo až koncem dubna, 90denní zákonná lhůta pro ministerské rozhodnutí uplyne uprostřed prázdnin.

Přijetí třeba i podle příchodu k zápisu?

Podle starosty Řevnic Libora Kvasničky, kterého v posledních dnech plně zaměstnával boj s rozvodněnou Berounkou, se město s žádostí zpozdilo kvůli technickým a právním problémům při výstavbě dvou nových tříd pro ZŠ v budově městského úřadu. Starosta i ředitelka se nyní snaží schválení žádosti o navýšení kapacity školy uspíšit a prakticky každý den kvůli tomu volají na ministerstvo.

Středočeský hejtman Josef Řihák (ČSSD) k potížím Řevnic říká: „Krajský úřad nemá možnost ovlivnit, jak ředitel školy přijímá žáky do prvních tříd. V některých lokalitách však může dojít k tomu, že je ředitel nucen zvolit nějakou formu výběru. Při diskusích s pracovníky ministerstva školství byly zmiňovány i varianty jako losování nebo přijetí podle pořadí, v jakém dítě došlo k zápisu.“

V takovém případě by měly smůlu ty děti, které v den zápisu dovedli jejich rodiče do školy mezi posledními.

Základní škola má povinnost přednostně přijmout všechny děti s trvalým pobytem v obci, a to až do výše kapacity školy.

„V případě, že nelze všechny žáky s trvalým pobytem přijmout, je povinností obce zajistit pro nepřijaté žáky povinnou školní docházku mimo obec či spádovou školu. Způsob, jakým škola určí žáky, kteří se v tomto případě nebudou moci vzdělávat v obci či spádové škole, je v její kompetenci a způsob provedení je odpovědností vedení školy,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva školství Jana Holíková.

Experti upozorňují na to, že problém s nedostatkem volných míst ve státních mateřských školách, který trápil obce v posledních letech, se nyní do základních škol postupně přesouvá. Z celorepublikového pohledu je teď nejhorší situace v okolí Prahy a Brna, kam se v minulých letech přistěhovalo mnoho mladých rodin.