Charita ČR evidovala od nedělního večera, kdy zřídila sbírkové konto, do středy dopoledne 920 tisíc korun od dárců. Již v pondělí ale uvolnila z vlastních zdrojů na okamžitou pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi 2,62 miliónu korun,“ informoval Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Tyto prostředky například směřovaly na pomoc 23 rodinám v Kralupech nad Vltavou, ale i do 160 míst v severních Čechách. V terénu má Charita ČR 30 týmů, na potřebná místa už bylo posláno pět set vysoušečů.

Kromě prvotní pomoci se pracovníci Charity zaměří na sociální šetření a pomoc jednotlivým domácnostem (poradenská činnost, vysoušení, oprava obydlí, vybavení domácností). Charita nabízí také psychosociální pomoc a koordinaci dobrovolníků. V dlouhodobém měřítku se soustředí na pomoc obcím a neziskovému sektoru.

O finanční a materiální pomoc se stará také Český červený kříž (ČČK). „Na sbírkovém kontu máme v tuto chvíli od dárců 687 223 korun,“ řekla Novinkám ve středu krátce před polednem Romana Bláhová z úřadu ČČK. O využití a zacílení peněz se teprve rozhodne. V tuto chvíli ČČK pomáhá zejména materiálně. „Kromě čisticích prostředků například dodávkami balené vody. S tou jsou právě na cestě kamióny směřující do humanitárních skladů v Českých Budějovicích, Mělníku a v Teplicích,“ informovala ve středu dopoledne Miroslava Jirůtková, vedoucí programového oddělení ČČK.

Na kontu organizace Člověk v tísni bylo ve středu kolem poledne 4 250 000 korun. „Už z nich financujeme nezbytnou materiální pomoc,“ uvedl Tomáš Urban z organizace Člověk v tísni. Ta ve středu mířila například do Peček a do Klášterní Skalice na Kolínsku ve středních Čechách, o den dříve byla cílovou stanicí oblast kolem Rudníku na Trutnovsku.

„Při každých povodních jsme vyčlenili ze svých zdrojů na pomoc postiženým milión korun,“ řekla Novinkám ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. Tyto peníze jsou určeny na pomoc lidem se zdravotním postižením, do jejichž života současné povodně zasáhly. Půjdou tedy zejména na případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších zařízení. Konto Bariéry také přispívá na úhradu dočasného ubytování, práce asistentů apod. Protože je účet, na který mohou lidé postiženým přispívat, stále otevřený, ještě není jasné, kolik peněz se nakonec vybere.

Nadace ADRA uvolnila z pohotovostního fondu čtvrt miliónu korun hned na počátku povodní. Podle Josefa Koláčka dosud vybrali 1 100 000 korun (jedná se o den starý údaj) a na DMS zatím 600 000 korun. První peníze byly použity na nákup materiálu pro lidi postižené povodněmi. Prioritně budou vybrané peníze určeny na obnovu bydlení, vybavení domácností, obnovu zdrojů pitné vody a podobně.

POVODŇOVÁ KONTA:

ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky: 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Armáda spásy v České republice: finanční příspěvky lze zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč) nebo na účet: 475335453/0300, variabilní symbol 222.

Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo: 72027202/0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87 777

Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi: 222885/5500, variabilní symbol 111

Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto: 3596666359/0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo 87 777

Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto: 11998822/0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto 88444422/0800, variabilní symbol 906.

Konto Bariéry: příspěvky je možné zasílat na povodňový sbírkový účet: 17111444/5500, variabilní symbol 0613, nebo prostřednictvím DMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na Konto bariéry přijde 27 Kč)

Praha 6: povodňové dary lze zasílat na účet: 1222-2000866399/0800, variabilní symbol 4191620114

Zoo Praha: finanční příspěvky je možné posílat na konto s názvem Povodeň 2013, číslo účtu: 3070207/0100