„Lidé, kteří byli postiženi povodněmi, budou moci čerpat takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc na místně příslušných úřadech práce,“ uvedl mluvčí centrálního úřadu práce Jiří Reichl. Podle něj úřady nyní vyčíslují, kolik peněz budou moci uvolnit na veřejně prospěšné práce kvůli odstraňování povodňových škod.

Mimořádnou okamžitou pomoc stát vyplácí mimo jiné právě po živelních pohromách, ekologických haváriích či požárech. „Dávku lze poskytnout až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až do výše 51 150 korun,“ uvádí na svých webových stránkách ministerstvo práce. Mluvčí resortu Štěpánka Filipová sdělila, že  výše finančního příspěvku se stanoví podle majetkových poměrů a příjmů daného občana či jeho blízkých.

Ministryně práce Ludmila Müllerová ujistila, že peníze od státu dostanou potřební co nejdříve. Úřady práce podle ní budou mít včas dostatek hotovosti na vyplácení mimořádných dávek. Pobočka úřadu práce v Kralupech nad Vltavou je kvůli velké vodě zavřená, podle mluvčího se evakuuje. Potřební se mohou obrátit na pracoviště v Mělníku. Volat mohou na telefonní číslo 950 135 111.

Neplacené volno na úklid

Ministerstvo rovněž upozornilo, že lidé, kteří se kvůli povodni nemohou dostavit do práce, si mohou zažádat o pracovní volno.

„Dochází k přerušení dopravního provozu, je třeba uklidit následky velké vody a vyřídit si osobní věci, které souvisejí s poškozením majetku – například musí jednat s pojišťovnou. Na tyto situace pamatuje zákon, který chrání zaměstnance i zaměstnavatele,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Pokud zaměstnanec potřebuje čas na odstraňování následků povodní na svém majetku, ale ve veřejném zájmu, třeba proto, že hrozí zřícení budovy, anebo z hygienických důvodů, pak má nárok na pracovní volno „v nezbytně nutném rozsahu“. Ze zákona sice nemá nárok na náhradu mzdy, nicméně zaměstnavateli nic nebrání v tom, aby mu ji vyplatil.

Obdobně lze postupovat i v případě, že zaměstnanec potřebuje odstranit následky povodní na svém majetku pouze ve vlastním zájmu. Zaměstnavatel ale může požadovat, aby si jeho zaměstnanec zmeškanou pracovní dobu napracoval.