Hlavní obsah
Přívalová povodeň v noci na 2. června nadělala v krkonošském městečku Svoboda nad Úpou škody za desítky miliónů korun. Foto: David Taneček, ČTK

Popovodňový rádce

Voda z řek se vrací do svých koryt a odkrývá spoušť, kterou způsobila. Majitelé domů a bytů v zaplavených oblastech se připravují na úklid. V první řadě je aktuální bezpečnost, a to kvůli zdravotním rizikům, která velká voda přinesla. Důležité rady ale přicházejí také z oblasti finanční podpory.

Přívalová povodeň v noci na 2. června nadělala v krkonošském městečku Svoboda nad Úpou škody za desítky miliónů korun. Foto: David Taneček, ČTK
Popovodňový rádce

BEZPEČNOST A HYGIENA

Velké riziko infekcí

Popovodňová kalamita s sebou přináší mimo jiné nebezpečí infekcí. Například dysenterie je způsobená kontaminací záplavové vody lidskými výkaly z množství žump a také čističek odpadních vod. Další zdravotní ohrožení představuje leptospiróza, a to kvůli kontaminaci vody výkaly zvířat. V oblasti domů a bytů bývají přenašeči hlavně hlodavci. Bahno, kal a záplavová voda by proto měly s lidskou pokožkou přijít do styku co nejméně, nejlépe vůbec. Nákaza se může do těla dostat i skrze nepatrné poranění kůže.

Nepodceňovat mytí rukou

Ministerstvo zdravotnictví připomíná v těchto dnech pravidla základní hygieny po záplavách. Víc než jindy je při úklidu po povodních důležité mytí rukou, a to před každým jídlem, pitím a dokonce i zapálením cigarety. Stejně tak by se lidé rukama, které přišly do kontaktu se záplavovou vodou, neměli dotýkat obličeje. Mýt by si je měli i před použitím toalety. Nejsnazší prevencí před nebezpečným znečištěním jsou gumové rukavice a holínky.

Po skončení úklidových prací si ruce dezinfikujte přípravkem s protivirovou účinností, následně ještě omyjte mýdlem a pitnou vodou. Osušte jednorázovým papírovým ubrouskem. Ten se doporučuje i ke smrkání místo látkového kapesníku.

Boj s plísněmi

V povodněmi promočených domácnostech se často objeví plísně - usazené na zdech, oblečení i předmětech. Při likvidaci plísní byste si měli nasadit ochrannou roušku přes ústa i gumové rukavice. Nejprve je nutné použít postřik s protiplísňovými účinky. Následuje omytí, seškrábání či otření. Způsob likvidace závisí na množství plísní. Při dezinfekci stěn je dobré aplikovat přípravky, které pomáhají předcházet usazení plísní. Bližší informace o boji s tímto nepříjemným důsledkem záplav uveřejnil na svých webových stránkách Hasičský záchranný sbor ČR.

Vyhodit pochybné potraviny

Zaplavené potraviny, vyjma těch hermeticky uzavřených ve sklenicích a konzervách, by měly putovat rovnou do odpadu. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje sklenice a konzervy s jídlem před otevřením pečlivě dezinfikovat. Prvním krokem je omytí v čisté vodě za použití saponátu, poté v roztoku s dezinfekčním prostředkem a nakonec opláchnutí pitnou vodou. Jestliže nese konzerva známky poškození nebo znečištění, přestává být vhodná ke konzumaci. Stejně tak nevhodné jsou i chlazené potraviny zanechané více než čtyři hodiny nad teplotou 6 °C nebo mražené, které byly déle než dvě hodiny rozmrzlé.

Čerpat a pít jen bezpečnou vodu

Jestliže není domácnost, kterou zasáhla povodeň, napojena na veřejný vodovod, neměla by z vlastního čerpat vodu do chvíle, kdy její nezávadnost potvrdí rozbor kvality. Správný postup krok za krokem při sanaci zatopené studny naleznete na těchto stránkách.

Dezinfekce prádla a oblečení

Prádlo znečištěné záplavovou vodou je nezbytné pečlivě dezinfikovat v procentním či tříprocentním roztoku Chloraminu T. Posléze je nutné oblečení ještě běžně vyprat. Šatstvo, které lze vyvařit, vyperte při teplotě 90 °C, případně vyvařte během 10 minut a až poté perte v pračce. Oblečení, které by tento způsob čištění poškodil, pečlivě vysušte, vykartáčujte a odneste do čistírny.

Kdy vyhledat lékaře

Pokud vás po odklízení povodňových škod nebo požití potravin, které se záplavovou vodou přišly jakkoli do styku, zachvátí teplota či dokonce horečka, bolest břicha nebo hlavy, zimnice, případně jiné zdravotní komplikace, bez váhání vyhledejte lékaře.

JAK VYKLÍZET A VYSOUŠET ZASAŽENÝ DŮM ČI SKLEP

Focení škody

Jestliže jste měli dům pojištěný, platí první a základní pravidlo - foťte. Než začnete cokoliv odčerpávat, vyklízet či vysoušet, snažte se nafotit co nejdetailněji každé místo ve vašem domě či sklepě. Pojišťovna po vás nemůže žádat, abyste dům nechali v původním stavu až do chvíle, kdy si na vás najde likvidátor dané pojišťovny čas. Naopak, jste povinni jednat tak, abyste minimalizovali další škody. Proto nejdříve vše důkladně zdokumentujte, ať se později nedostanete do potíží.

Postup likvidace škod

Z domů a sklepů vykliďte předměty zasažené povodní, které jsou na vyhození. Stejně tak zkuste dostat z obydlí veškerý případný pevný odpad, který vám tam voda přinesla. Dalším bodem by mělo být vytrhání nasáklých podlah či zničených podlahových krytin a otlučení omítek. Odčerpání vody ze sklepů by mělo přijít na řadu až ve chvíli, kdy podzemní vody dostatečně klesnou, aby vlivem tlaku nedošlo k narušení statiky domu. Až se zbavíte vody a co největšího množství vlhkých součástí zničených prostor, nastává další fáze likvidace škod. Pokud vám zůstalo v obydlí větší množství bahna, třeba se vám bude hodit rada od našeho čtenáře - Jak dostat bahno ze sklepa.

Vysoušení

Způsob vysoušení zasažených prostor je přímo závislý na aktuálním počasí. Pokud je venku teplo, větrno a neprší, je nejlepší prostory co nejvíce otevřít. U domů otevřít dveře a okna, u sklepů co nejvíce otevřít vstup a vytvořit v něm průvan uměle, tedy ideálně do sklepa prokopnout druhý otvor (ať už proti vstupu, či ve stropě, podle možností). V domě pokud možno topte a případně použijte i vysoušeče. Vysoušení by mělo probíhat pozvolna, nárazové silné teplo by mohlo poškodit zdivo. Nezapomeňte na dezinfekci zdí a podlah, abyste se vyhnuli nebezpečí plísní.

Další rady pro vyklízení a obnově domu čtěte ZDE.

Detailní příručku obnovy domů po povodních připravila Nadace ADRA. Stáhnout si ji můžete na této adrese (formát PDF).

Přívalová povodeň v noci na 2. června nadělala v krkonošském městečku Svoboda nad Úpou škody za desítky milionů korun. Voda do města ze svahů Černé hory a Rýchor přinesla tisíce tun kamení.

Foto: David Taneček, ČTK

Auto nestartujte

To, jak bude obtížné automobil zprovoznit, záleží především na výšce vody - čím výše sahala, tím hůře pro opětovné zprovoznění. Platí hlavní zásada - automobil nestartovat, dokud zcela nevyschne. Více se dočtete v tomto článku.

Co se zaplavenou elektronikou

Zařízení zasažené vodou se nesmí v žádném případě zapínat. Jednotlivé součástky jsou totiž zpravidla zoxidované a zanesené nečistotami, což vede k jejich zkratu. Oprava zkratovaného zařízení je pak velice složitá a často nákladnější než pořízení nového výrobku. Techniku je proto vhodné co nejdříve po promočení odpojit od napájení, tj. nejrůznějších zdrojů, napájecích kabelů a baterií. Před spuštěním musí být zařízení nejprve vyčištěno. To je možné provést i svépomocí, ale celý přístroj je před tím nutné rozebrat, což vyžaduje odbornější znalosti. Méně zkušený uživatel může napáchat více problémů než užitku a v krajních případech dokonce celý přístroj nenávratně zničí. Více se dočtete v tomto článku.

JAK VYŘEŠIT NEPŘÍTOMNOST V ZAMĚSTNÁNÍ

Podle Ministerstva práce a sociální věcí mají nárok na neplacené volno:

  • Lidé, kteří se kvůli výpadku dopravy nemohli přemístit z domova do zaměstnání.
  • Ti, jejichž domovy zasáhly záplavy a musejí odklízet způsobené škody nebo chránit svůj majetek před rabováním. Dále pokud potřebují vyřídit potřebné formality v pojišťovně či na úřadě.
  • Dobrovolníci, kteří pomáhají likvidovat povodňové škody svým známým nebo nějaké instituci. Jednají tak totiž v zájmu občanské povinnosti.

Lidé, kteří aktuálně bojují s následky velké vody, se mohou zkusit se zaměstnavatelem dohodnout na následném napracovaní zameškané doby, aby v rámci neplaceného volna nepřicházeli o peníze.

Pokud firma přeruší kvůli záplavám svoji činnost, musí svým zaměstnancům vyplatit náhradu mzdy. Zaměstnavatel však může zaměstnance dočasně také přesunout na jinou pracovní pozici, dokonce i bez jeho souhlasu. V případě nižšího výdělku dotyčnému náleží doplatek do výše jeho průměrné mzdy.

KDE HLEDAT RADU A POMOC

Asociace občanských poraden - www.obcanskeporadny.cz

Asociace občanských poraden poskytuje anonymní a bezplatné poradenství lidem, kteří jsou ve finanční tísni a nemohou si dovolit vlastního právníka či placeného poradce. Může lidem poradit, jak v této situaci požádat o speciální dávky na úřadu práce, jak jednat s pojišťovnami při žádosti o uhrazení škod či jak takovou žádost správně sepsat. Pokud člověka povodeň zasáhla v nájemním bytě, tak se může též poradit, jak jednat s majitelem bytu či jak shánět dočasné náhradní bydlení. Na internetu si můžete najít poradnu nejbližší vašemu bydlišti a s tou se zkontaktovat. Pokud máte problémy s vyhledáváním na internetu, mohou vám v naléhavých případech pomoci s nalezením nejbližší poradny na telefonním čísle 284 019 220.

TELEFONY NA POJIŠŤOVNY

Allianz pojišťovna - 841 170 000
AXA pojišťovna - 292 292 292
Česká podnikatelská pojišťovna - 841 444 555
Česká pojišťovna - 841 114 114
ČSOB pojišťovna - 800 100 777
ERGO pojišťovna - 221 585 205
Generali pojišťovna - 844 188 188
Hasičská vzájemná pojišťovna - 222 119 125
Kooperativa pojišťovna
- 841 105 105
Slavia pojišťovna
- 255 790 111
UNIQA pojišťovna - 800 120 020
Wüstenrot - 257 092 111

SPOJENÍ S CHARITAMI

ADRA:

Lidé zasažení povodní se mohou na nadaci obracet na těchto telefonních číslech:

Praha (9:00 - 18:00) - 739 105 080

Jižní Čechy (9:00 - 17:00) - 731 705 002

Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mail: povodne@adra.cz

Charita České republiky:

Postiženým záplavami je nepřetržitě k dispozici krizová linka - 737 234 078

Ti, kteří chtějí dobrovolně pomoci při povodních 2013, se mohou přihlásit na následujících telefonních linkách a e-mailech:

České Budějovice - 731 441 760, 731 604 163, 731 619 845, 386 322 611

Praha - 224 246 519, 224 246 573

Plzeň - 731 433 011, nebo e-mailová adresa - krize@dchp.cz

Hradec Králové - dobro@hk.caritas.cz, Brno - 736 779 441, nebo e-mailová adresa - veronika.kollarova@charita.cz

Člověk v tísni:

Lidé zasažení povodněmi mohou využít telefonní číslo - 226 200 470

Dobrovolníkům je k přihlašování určena e-mailová adresa - povodne@clovekvtisni.cz

Diakonie Broumov

Žádat o materiální pomoc mohou lidé postižení povodněmi na telefonních číslech - 224 316 800 nebo 224 317 203 mezi 8:00 a 16:00. Na stejné linky mohou volat také dobrovolníci, kteří pomoc naopak chtějí nabídnout.

Diakonie Českobratrské církve evangelické:

O vysoušeče nebo jinou materiální pomoc lze zažádat na telefonním čísle - 242 487 826, nebo e-mailu - povodne@diakonie.cz

Dobrovolníci se mohou přihlásit k pomoci prostřednictvím online formuláře nebo na e-mailové adresy - dobrovolnici.hrp@diakonie.cz.

Český červený kříž:

V povodněmi zasažených oblastech pomáhají oblastní spolky Červeného kříže. Je možné se obrátit také na e-mail - info@cervenykriz.eu.

Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci při odklízení povodňových škod v oblasti Prahy a Středočeského kraje, se mohou závazně přihlásit v online formuláři.

Rychle a přehledně

Informace o tom, kolik je v různých lokalitách Česka potřeba dobrovolníků, naleznete na webových stránkách Povodňová pomoc. Prostřednictvím online formuláře se tu mohou zaregistrovat také ti, kteří pomoc nenabízejí, ale naopak potřebují.

SBAZAR.CZ POMÁHÁ

Chci nabídnout pomoc postiženým:

Našli jste uplavané věci? Chcete nabídnout ZDARMA svou výpomoc? Na  www.sbazar.cz v sekci Povodně přidávejte fotky nalezených předmětů nebo popis nabízené pomoci. Pomozte postiženým povodněmi udělat první kroky zpět do normálního života.

Pro postižené povodněmi:

Co voda vzala, lidé vrátí. Na  www.sbazar.cz v sekci Povodně prohlížejte nalezené uplavané věci a nabídky bezplatné pomoci. Kontaktujte ty, kteří vám mohou okamžitě pomoci.

KDY VYHLEDAT POMOC PSYCHOLOGA

Reakce lidí, do jejichž životů zasáhly povodně, jsou individuální, každého z nich se ale tragédie nějakým způsobem dotkne. „Nastávají jak okamžité reakce, jako je třeba akutní pláč, tak i odložené reakce. Ty nastupují po odeznění bezprostředního nebezpečí a jsou o to náročnější. Po skončení největšího ohrožení se může vyskytnout výraznější náladovost či přetrvávající smutek a úzkost, neschopnost se soustředit, ale také tělesné příznaky v podobě problémů se spánkem nebo zažíváním,“ řekla Novinkám Nina Schautová z psychologické ordinace v pražském Karlíně.

Jednoduchou radou pro ty, kteří potřebují pomoci, je vypovídat se příbuzným a přátelům. To ale někdy nestačí. „Když člověk trpí delší dobu nespavostí nebo depresemi, měl by vyhledat odbornou pomoc. Nejprve může zkusit třeba prášky na spaní, protože únava následně zapříčiňuje další problémy. V žádném případě ale není řešením alkohol a takzvané zapíjení žalu,“ uvedla pro Novinky Danuše Mládková, která se věnuje psychologickému poradenství.

Kdo chce v těžkém období naopak pomoci druhému, měl by umět trpělivě naslouchat. Účinnou pomocí je ale také odreagování, ke kterému může posloužit obyčejná horká koupel, sport nebo odpočinková masáž. Podle slov odborníků je také důležité pozitivně přemýšlet o budoucnosti a neuzavírat se do sebe. „Každý člověk má jiné styly zvládání stresu, obecně je lepší ho přiměřeně ventilovat, tedy mluvit o nastalé situaci a nezapomínat na prostor pro odpočinek a načerpání energie,“ radí Schautová.

Děti, stejně jako starší, handicapovaní nebo osamocení lidé, mohou nastalou situaci snášet velmi těžce. „Dětem je potřeba neštěstí, jako jsou povodně, vysvětlit na jejich úrovni chápání, takže třeba pomocí pohádek nebo zvířátek. Důležité je také dát jim naději na lepší budoucnost,“ vysvětluje Mládková. Doplňuje, že pokud dítě začne trpět poruchami spánku kvůli nočním můrám, nebo jestliže se začne například znovu pomočovat, je nutné vyhledat pomoc odborníka.

Psychologické poradenství je aktuálně k dispozici na bezplatné lince SOS centra Diakonie Českobratrské církve evangelické - 800 915 915, a to mezi 9:00 a 20:00.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků