Novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi má podle Tejce veřejnosti poskytnout aktuální informace o všech žádostech o navrácení movitého i nemovitého majetku. Na základě nich by pak občané prý mohli zkontrolovat, zda je žádost oprávněná a případně zabránit vydání majetku, na který se církevní restituce nevztahují.

"Jsem přesvědčen, že řada historiků, ať už celostátně působících nebo místních, či řada patriotů ví a zná podrobně historii konkrétních objektů a může pomoci úřadům v tom, aby mohly dokonale posoudit onu situaci a nedošlo k porušení zákona a nedošlo k vydání věcí, které například byly zabaveny ještě před únorem 1948," uvedl Tejc. Podle něj by se informace měly objevovat na internetu úřadů do 15 dnů od podání žádosti.

Zveřejňování žádostí dříve odmítla vládní ODS, nevadilo by naopak katolické církvi, která má v restitucích dostat velkou část majetku.