„Předseda úřadu jakožto příslušný odvolací orgán zamítl rozklad ministerstva práce a sociálních věcí, jemuž byla Úřadem uložena pokuta ve výši 500 000 Kč za spáchání správního deliktu, kterého se dopustilo při využívání Jednotného informačního systému,“ uvedla Štěpánková.

Podle ní ministerstvo nedostatečně zabezpečovalo zpracovávané osobní údaje, když umožňovalo více osobám přístup do systému pod jedním účtem. Provinilo se také tím, že po dostatečnou dobu neuchovávalo elektronické záznamy, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

O osudu kritizovaných sKaret se zatím nerozhodlo. Vláda minulý týden doporučila ministryni práce a sociálních věcí Ludmile Müllerové (TOP 09), aby zahájila legislativní kroky k ukončení projektu. Müllerová chce nejprve v pracovní skupině posoudit náklady na případné zrušení sKaret. [celá zpráva]