Zastánci novely připomínali, že dobrovolní hasiči se v současnosti často zapojují i do zásahů u dopravních nehod a významnou úlohu mají zejména v okamžiku přírodních katastrof. Zároveň často udržují v operačním provozu desítky let starou techniku, která by často patřila spíše do muzea nebo do rukou sběratelů. Jejich úloha je podle zastánců normy nezastupitelná rovněž v rámci spolkového života v obcích a ve výchově mládeže.

Jedním z kritiků normy byl senátor Vladimír Dryml (SPOZ), který jedním dechem dodal, že za problém s financováním složek integrovaného záchranného systému může vláda. Navzdory výtkám Dryml uvedl, že zákon podpoří.

„Kompromis se nacházel těžko, ale věřím, že obstojí,“ uvedl na závěr za předkladatele poslanec ČSSD Jeroným Tejc.