Agentura pokládala lidem otázku, nakolik je podle nich rozšířeno braní úplatků a korupce mezi veřejnými činiteli. Největší část (45 procent) má za to, že je do korupce zapojena většina veřejných činitelů, 28 procent si myslí, že jsou to téměř všichni. Naopak jen 4 procenta si myslí, že je zkorumpováno jen málo veřejných činitelů, podle 19 procent je jich méně než polovina. Čtyři procenta dotázaných nevědí.

„Ve srovnání s minulým rokem nedošlo v naměřených hodnotách k žádným významným posunům. Podobně jako loni jsou zjištěné hodnoty výrazněji než v letech 2004 až 2011 vychýleny směrem k názoru, že braní úplatků a korupce jsou mezi veřejnými činiteli rozšířeným jevem,“ konstatovala agentura.

Autoři průzkumu také porovnávali názory lidí ohledně míry korupce v jednotlivých institucích a oblastech veřejného života. „Ze srovnání výrazně nejhůře vycházejí politické strany, u nichž jsou o nejvyšší nebo téměř nejvyšší míře korupce přesvědčeny přibližně čtyři pětiny Čechů (79 %). Nejvyšší nebo téměř nejvyšší míru korupce si ale asi dvě třetiny lidí (65 %) spojují také s ministerstvy a centrálními úřady a zhruba polovina populace (53 %) se stavebními úřady,“ zhodnotili.

Míra korupce v institucích a oblastech veřejného života (v procentech)
 1 (žádná korupce)
2
3
4
5 (vysoká korupce)
neví
politické strany
1
3
13
25
54
4
ministerstva a centrální úřady
1
7
23
33
32
4
stavební úřady
2
11
27
30
23
7
krajské úřady
1
12
34
29
15
9
zdravotnictví
2
12
33
30
17
3
policie
1
15
35
2817
4
soudy
2
18
31
24
21
4
finanční úřady
5
21
32
18
12
12
armáda
4
21
33
17
11
14
sdělovací prostředky
3
22
35
18
10
12
obecní úřady
5
29
32
18
10
6
banky a peněžní ústavy
8
33
30
11
7
11
školství
8
40
26
12
5
9