„Účetnictví také nebylo správné, NKÚ nalezl nesprávnosti v celkové výši 46 miliónů korun. Týkaly se například neoprávněné tvorby opravných položek k pohledávkám nebo neoprávněné tvorby dohadné položky aktivní,“ uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Kvůli nejednoznačným a nejasným právním předpisům v oblasti účetnictví v roce 2011 podle ní není možné vyhodnotit, jestli účetní závěrka ministerstva podává věrný a poctivý obraz účetnictví. "Kontroloři tak nemohli posoudit, jestli bylo správně účtováno o 34,7 procenta aktiv, 16 procentech pasiv, 42,7 procenta nákladů a dokonce o 96,9 procenta výnosů," uvedla.

Na stejný problém kontroloři narazili už několikrát v jiných kontrolních akcích. Předpisy pro účetnictví a výkaznictví vybraných účetních jednotek se totiž v roce 2010 významně změnily a už pro rok 2011 byly novelizovány. Jejich nejednoznačnost vedla k různým výkladům. "V praxi to znamená, že stejnou finanční operaci na jednom ministerstvu účtují jinak než na jiném. Pokud je účetnictví jednotlivých organizačních složek státu vedeno podle různých výkladů právních předpisů, účetní závěrky se mohou výrazně lišit. Jinými slovy dochází k porovnávání neporovnatelného," uvedl Daniel Reisiegel z NKÚ.

Některé části účetní závěrky kontroloři nemohli posoudit, protože nebylo možné získat dostatečné informace k jejich ověření. Jednalo se třeba o výši odpisů ekonomického softwaru, za jehož vybudování a související služby zaplatilo ministerstvo 1,4 miliardy korun.