Soudce nyní čekají základní procesní úkony, jako je poučení účastníků o složení volebního senátu, vyjádření účastníků řízení a v některých případech i výzvy k odstranění vad návrhů, protože v některých případech není zřejmé, čeho se navrhovatelé vlastně domáhají a zda se vůbec jedná o volební stížnosti.

„Ze zákona soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Posledním dnem pro rozhodování soudu je proto středa 20. února. Jednání není třeba nařizovat. Rozhodne-li soud o neplatnosti části volby prezidenta republiky, určí v usnesení, od kterého úkonu se volba prezidenta republiky bude opakovat. Pokud soud shledá chybu ve výpočtu volebního orgánu při zjišťování výsledku hlasování, uloží povinnost příslušným volebním orgánům upravit zápis o výsledku volby prezidenta republiky a ten vyhlásit,“ potvrdila mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Případnými dalšími volebními stížnostmi doručenými po uplynutí zákonné lhůty se už soud nebude zabývat a budou odmítnuty pro opožděnost.