Strana o registraci informovala ve čtvrtek. Dobeš nyní chce vytvořit regionální organizace HPS, definovat program a připravit volební sněm strany, který se bude konat letos v dubnu. O hlasy voličů se chce ucházet ve sněmovních volbách v roce 2014.

Za hlavní cíl si podle tiskové zprávy hnutí vytyčilo změnit „přístup české společnosti a zejména orgánů státní správy a samosprávy ke sportu jako veřejně prospěšné činnosti a důležité národní hodnotě“.

„HPS bude na všech úrovních upozorňovat na potřebu změny životního stylu, na harmonický rozvoj mladé generace a prosazovat legislativní změny, které umožní vícezdrojové financování českého sportu, včetně vytvoření ekonomických (daňových) podmínek pro vyšší podíl spolufinancování soukromým sektorem a zajištění finančních zdrojů z EU ve prospěch sportovních a volnočasových aktivit, zejména mládeže,“ uvedla strana.