Ústavní soud stížnost obdržel asi pět minut před silvestrovskou půlnocí, řekl generální sekretář soudu Tomáš Langášek. Zatím se jí soudci blíže nezabývali, v posledních dnech je zaměstnává zejména rozhodování o stížnostech spjatých s volbou prezidenta.

Strana podrobnosti neutajila

Věci veřejné uvalily na podrobnosti ohledně stížnosti embargo do pondělí, Ústavní soud je ale předešel a její znění vyvěsil v pátek odpoledne na svém webu. Ve více než 50stránkovém materiálu autoři navrhují zrušit zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, případně alespoň jeho části.

Uplatňují výhrady proti způsobu schvalování zákona i jeho obsahu. "Zákon v konečném důsledku povede k obohacení určité části společnosti spojené s cizí mocí ke škodě většiny společnosti, která zákon odmítá," stojí ve stížnosti. Žádají také odklad vykonatelnosti zákona a zákaz jakýchkoliv majetkových transakcí až do rozhodnutí Ústavního soudu.

Dále Věci veřejné navrhují zrušení části zákona o Ústavním soudu, která stanovuje, že návrh na zrušení právní normy musí podat minimálně 41 poslanců nebo 17 senátorů. Tolik zákonodárců Věci veřejné nemají, a soud by jinak musel jejich stížnost odmítnout.

Jednu stížnost už podal Babák

Věci veřejné se už loni po odchodu do opozice stavěly k restitucím odmítavě. V listopadu pak avizovaly, že kvůli vyrovnání podají stížnost k Ústavnímu soudu. Podle tehdejšího vyjádření VV chtěly stížnost opřít o údajné porušení jednacího řádu při schvalování zákona.

VV již jednu ústavní stížnost na majetkové vyrovnání státu s církvemi podaly. Na konci letních prázdnin ji podal poslanec Michal Babák. Stěžoval si na postup předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové (ODS) během projednávání zákona o restitucích. Vadilo mu, že Němcová přerušovala jeho vystoupení a na závěr mu odebrala slovo. Tím se podle něho dopustila zásahu do svobody projevu a zásahu do svobodné soutěže politických sil. Babákovu stížnost soud odmítl.