„Petr Lessy je právník s mnohaletou zkušeností policejní práce, který se velmi dobře orientuje nejen v této oblasti, ale také v administrativě a současné legislativě, zejména v trestním zákoníku i řádu, ale také zákoně o obecní policii nebo požární ochraně. Pracovní poměr s ním bude uzavřen na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců,“ uvedla mluvčí magistrátu ve Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Jedním z důvodů, proč se městská rada ve Frýdku-Místku rozhodla zřídit nový odbor, je zbavit chod magistrátu neúměrné zátěže spojené s touto oblastí. „Nově zřízený odbor bude navrhovat opatření k prevenci a potlačení kriminality ve městě, koordinovat spolupráci a rozvíjet komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému a zabývat se i řešením nestandardních situací ve spojitosti s probíhajícím vyšetřováním na magistrátu,“ popsala mluvčí.

Lessy získal práci ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásili čtyři zájemci. „Výběrová komise doporučila radě města jmenovat vedoucím odboru Petra Lessyho a rada města tak učinila v úterý 20. listopadu. Nový odbor může mít až šest zaměstnanců,“ sdělila Právu Matějíková a dodala, že Lessy bude zařazen do 11. platové třídy a bude mu přiznán platový stupeň podle délky uznané praxe.

Lessyho v srpnu propustil z funkce policejního prezidenta ministr vnitra Jan Kubice kvůli obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvy. Lessy se chce kvůli propuštění obrátit na soud.