Zrušení či zachování vrchních státních zastupitelství, jednu z klíčových otázek reformy, nechává vláda ministerstvo znovu zvážit, a to z hlediska „finanční efektivity“. Žádá také o vyhodnocení vhodnosti takové změny z hlediska dosavadní vazby na soustavu soudů, která se stupněm vrchních soudů pracuje.

Dále vláda uložila ministerstvu spravedlnosti, aby zvážilo dopracování posílení odpovědnosti státního zastupitelství za případné nezákonné jednání žalobců.

Dalším námětem do diskuse je zavedení procesní trestněprávní imunity nejvyššího státního zástupce a zvážení optimálního způsobu jmenování a odvolávání funkcionářů v soustavě státních zastupitelství.

Specializovaný úřad by měl vzniknout při Nejvyšším státním zastupitelství jako poměrně samostatná složka. Zabývat se má zejména trestnými činy přijetí úplatku, podplácení a závažné finanční kriminality. Kritici na adresu návrhu namítají, že zákon bude znamenat návrat k systému státní prokuratury.

"Jsem ráda, že se věcný záměr konečně schválil. O detailech se ještě bude diskutovat v průběhu přípravy paragrafového znění, ale vláda schválila mimo jiné záměr zřízení takzvaného protikorupčního speciálu," komentovala to místopředsedkyně vlády Karolína Peake.