Hradící uzávěr má délku 23,5 metru, výšku 4,9 metru a hmotnost 45 tun. V horní části hradícího uzávěru jsou osazeny slupice pro zasunutí mobilních hliníkových prvků, které jsou v případě povodňového ohrožení spojeny s mobilním hrazením vedoucím od Karlova mostu.

Základová deska je zakotvena do skalního podloží podzemní stěnou a systém pilot, v klidové poloze jsou vrata schována za nábřežní zdí směrem ke Karlovu mostu.

Uzavření vrat v případě hrozící povodně se nařizuje při průtoku ve Vltavě 400 metrů krychlových za sekundu a musí být uzavřena až do doby, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity. Uzavřít vrata trvá asi šest hodin a k jejich manipulaci je zapotřebí asi deseti lidí.