„Poslanecký návrh se snaží řešit přeplněnost českých věznic. To je samo o sobě chvályhodné. Nemohu však souhlasit s nastolením takové praxe, kdy o tom, kdo bude předčasně propuštěn a kdo nikoli, budou rozhodovat ředitelé věznic a soudy jejich rozhodnutí jen potvrzovat. To by znamenalo popření předvídatelnosti trestního práva, relativizaci systému trestů a vnesení voluntarismu do justičních mechanismů,“ napsal Klaus v odůvodnění.

Nelíbí se mu také některé termíny, které se v novele vyskytují. „Vágní pojmy jako ‘vzorné chování’ nebo ‘je zjevné, že by… nevedl řádný život’ snad mohou mít uplatnění v kázeňské praxi, nikoli ale v trestním právu,“ uvedl.

Opatření, které by umožnilo za neplacení výživného uložit zákaz řízení motorových vozidel, považuje Klaus za krajně sporné. „Nerozumím tomu, jakou souvislost má řízení motorových vozidel s neplacením alimentů, naopak se domnívám, že znemožnění používání motorových vozidel může ztížit výdělečné možnosti a tedy i schopnost platit výživné. Toto ustanovení považuji za nesmyslné, kontraproduktivní a diktované pouze podprahovými emocemi,“ napsal.

Podle Klause by se problém s přeplněnými věznicemi měl řešit nejprve využitím již existujících zákonů a změnou zaběhlé justiční praxe při ukládání trestů. "Nikoliv ukvapenými novelami trestního řádu, které hrozí existující systém dále zkomplikovat a učinit jej méně přehledným a důvěryhodným,“ dodal.