Podle prezidenta byla norma přijata pod tlakem mezinárodních institucí, které ČR vytýkaly vysoký počet dětí v ústavní péči. "Takto motivovaný zákon vyvolal obavy z rušení kojeneckých ústavů a dětských center. Další obavy vyvolává nedostatek pěstounů. Panují důvodné obavy, že nebudeme mít ani pěstouny, ani ústavy, a děti budou končit na ulici," uvedl prezident v odůvodnění, které poslal předsedkyni Sněmovny.

"Nedůvěra veřejnosti je zesílena nedávnými negativními zkušenostmi se špatně připraveným zaváděním jiných sociálních reforem," podotkl Klaus patrně s poukazem na změny ve výplatě sociálních dávek i zavádění sociálních karet.

Bezcitný a surový zákon, míní Klaus

"Nový zákon neobsahuje žádné pojistky proti libovůli úředníků při posuzování toho, zda rodiče vychovávají své děti správně," obává se Klaus, podle něhož novela nevnímá pěstounskou péči jako poslání, ale jako zaměstnání.

"Z profesionálního prostředí dětských ústavů tak budeme vytlačovat děti do opatrování lidem, kteří se jako pěstouni zaregistrují z čistě zištných důvodů," míní prezident, který se vyslovil i proti kritice kojeneckých ústavů.

"Tento zákon je bezcitný a surový. A je projevem neúcty k těm, kdo se dnes poctivě věnují pěstounské péči," uzavřel Klaus s apelem na poslance, aby zvážili, zda zákon podpoří.