"Od začátku jsem pochyboval, že by David Rath byl obětí nějakých složitých konstrukcí," míní Janeček, podle něhož byla možnost, že by Rathovi přispěl či zaplatil čtrnáctimiliónovou kauci, málo pravděpodobná. Chtěl však vědět, zda poslanec není pouze menší rybou, která byla předhozena jako obětní beránek.

"Všichni víme, že pan Rath není nevinný člověk, protože se účastnil korupčních kauz," uvedl Janeček, který Ratha navštívil ve věznici a nechal si provést i rozbor některých dokumentů, které dostal k dispozici.

Následně osvětlil, v kterém momentu se rozhodl, že poslanci nepřispěje. "On mi byl schopen do očí tvrdit, že v životě nevzal žádný úplatek a v životě neudělal žádnou špatnost," popsal podnikatel, kterého alespoň těší, že česká společnost v poslední době prožívá stran boje s korupcí "úžasné změny".