"Sázíme na větší aplikaci alternativních trestů, jako je například přeměna trestu odnětí svobody na domácí vězení," uvedl při představování navrhovaných změn náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák.

Možnost se podle něj týká pouze lidí odsouzených za přečiny, tedy za nedbalostní trestné činy nebo úmyslné činy, za něž nelze dostat více než pětiletý trest. Po jedné třetině by pak mohli o změnu požádat pouze ti, kdo si odpykávají svůj první trest. Podle novely by se také změnila lhůta pro opakování žádosti o podmíněné propuštění z jednoho roku na šest měsíců.

Domácí vězení za 165 korun na den

Volák také představil i pokus, který ministerstvo provádí s probační a mediační službou na 25 domácích vězních. Podle něj se v něm testuje technologie elektronických náramků určených k hlídaní pohybu takto odsouzených lidí.

"Cílem je určit také finanční náročnost," dodal Volák. Ministerstvo spustilo projekt v červenci a potrvá do listopadu. Volák uvedl, že zavedení domácího vězení v roce 2010 ušetřilo 73 milionů korun. Zatímco den pobytu ve vězení stojí u jednoho odsouzeného zhruba tisíc korun, podle aktuálního výpočtu ministerstva stojí domácí vězení 165 korun denně.

Návrh přináší i snížení počtu typů věznic ze čtyř na dvě. [celá zpráva]