Kubice po jednání zopakoval, že policejní prezident Petr Lessy nesplnil úkol, který mu  uložil a "nepřijal opatření" vedoucí k restrukturalizaci policie a úsporám.

Ministr připomněl, že k redukci počtu policistů dochází prakticky samovolně v rámci přirozené fluktuace a odcházejí policisté z přímého výkonu služby nikoliv z řídících funkcí.

Kubice by měl předložit vládě takový návrh systemizace, který povede ke snížení platových nároků policie o půl miliardy. V roce 2013 by mělo ve sboru sloužit 38 996 policistů. Na jejich platy by měla mít policie 14,5 miliardy korun. Pro Lessyho přitom byl ještě před časem nepřekročitelnou hranicí počet 40 000 policistů. [celá zpráva]

Vláda zároveň schválila snížení výdajů na vzdělávání policistů. Skončí tři ze šesti policejních škol. [celá zpráva]