Podle Palase tak možná nese Sobotka určitý díl zodpovědnosti za osud vazebně stíhaného poslance Davida Ratha. Sobotka hejtmanovo tvrzení označil za lež.

„Dovolím si v této souvislosti vyslovit úvahu, že možná neseš určitý díl odpovědnosti za jeho osud. Nemyslím tím jen nějakou abstraktní politickou odpovědnost, ale narážím těmito slovy na skutečnost, že nedlouho po tvém zvolení předsedou ČSSD jsi vystoupil na setkání s hejtmany a vyzval je, aby se z hlediska možností svých funkcí podíleli na financování strany,“ napsal Palas.

A na Sobotkovu adresu pokračoval: „Kolega Martínek (pardubický hejtman) tě dokonce v této souvislosti musel upozornit na zákonný rámec, v němž se hejtmani pohybují a chtějí pohybovat. Zamysli se nad svou tehdejší výzvou zejména 3. září 2012, kdy poslanecký výbor, kterému předsedáš, bude opět projednávat případ Davida Ratha.“

Palasova výtka zaznívá v době, kdy se policie zabývá i možností, že část peněz v kauze Rath byla určena na financování ČSSD.

Sobotka: není to pravda

Sobotka ale v úterý na dotaz Práva odmítl, že by vyžadoval po šéfech krajů finance do pokladny. „Toto tvrzení je zcela nepravdivé a musím ho jednoznačně odmítnout,“ uvedl. Martínek Právu sdělil, že nyní si Palasem zmíněnou konverzaci nevybavuje.

Hejtman se o Sobotkově výzvě zmínil v souvislosti s poukazem na útoky na svou osobu. Palase rozzlobilo naznačování lídra soc. dem., že je pro stranu stejný problém jako Rath. „Nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu,“ uvedl hejtman v dopise, který doplnil, že jeho soukromé finanční poměry byly dostatečně prozkoumány.

„V tomto směru nikdy nebylo zjištěno nic, co by mělo být řešeno orgány činnými v trestním řízení,“ napsal Palas. Sobotka se do hejtmana opakovaně pouštěl kvůli stavbě penziónu v Ludvíkově na Bruntálsku.

Palas v listě také tvrdě kritizuje politiku současného vedení. „Především mě znepokojuje očividná neschopnost stávajícího vedení ČSSD včas, adekvátně, účinně a srozumitelně reagovat na politiku vlády, která ve svém důsledku prohlubuje vážnou ekonomickou, politickou i morální krizi v naší zemi,“ vytýká Palas.

Stranickým špičkám se podle něj prakticky nedaří představovat programová východiska ČSSD.

„Nemám důvěru v tvé schopnosti“

Palas navíc Sobotku obvinil ze sebevražedné neschopnosti. „Samostatnou kapitolu tvoří sebevražedná neschopnost předsedy ČSSD a dalších představitelů vedení nakládat s kapitálem, který naše strana má v členské základně, a zejména ve funkcionářích strany, a to i těch bývalých,“ uvedl Palas.

Poukázal přitom na osud bývalých šéfů soc. dem. Miloše Zemana a Jiřího Paroubka, kteří si založili vlastní politické strany. „Považuji za naprosto neúnosné, aby se opakovaně stalo, že bývalí předsedové ČSSD jsou fakticky dotlačeni k tomu, aby si založili vlastní politickou stranu a konkurovali tak soc. dem. ve volbách,“ míní hejtman.

V souvislosti s odchody zmínil místopředsedkyni senátorů soc. dem. Jiřinu Rippelovou, která bude na podzim obhajovat křeslo v horní komoře v barvách Strany práv občanů – zemanovců.

„Z mého pohledu tedy nikoliv kolegyně Rippelová ,zbytečně hodila za hlavu patnáct let práce v soc. dem.‘, jak jsi uvedl v sobotním Právu, ale naopak ČSSD ztratila kvalitního člověka,“ vzkázal Sobotkovi Palas, který veřejně podporuje Zemanovu prezidentskou kandidaturu.

Hejtman závěrem dopisu vyslovuje obavy o další osud ČSSD pod Sobotkovým vedením. „Nemám důvěru v tvé schopnosti a nemohu se ubránit obavám o další osud strany, kterou reprezentuješ a za jejíž vývoj neseš rozhodující díl odpovědnosti,“ uvedl Palas.

Sobotka míní, že hejtman ostrý dopis napsal proto, že neunesl skutečnost, že nebude obhajovat svou funkci. „Domnívám se, že neunesl fakt, že už nebyl krajskou organizací soc. dem. nominován pro nadcházející krajské volby. To si myslím, že je hlavní příčina, proč napsal takový dopis, jaký napsal,“ prohlásil.