Barták uvádí: "Jestliže pan Daňhel tvrdí, že jsem na něj vyvíjel nátlak, je sprostý lhář a pokud takto vypovídal na policii, dopustil se křivého obvinění, za něž by měl být trestně stíhán. S panem Daňhelem jsem se nikdy nesetkal, nebyl mým podřízeným, nikdy nebyl ani mým partnerem při jednání, nikdy mně přímo nepředkládal žádný materiál ke schválení tak, abych mu v něm mohl dělat korekce či na něj vůbec reagovat."

K listinám, které zveřejnil server iDnes Barták uvedl, že vítá jejich publikaci, neboť z nich vyplývá, že "jde o interní dokumenty vypracované v rámci připomínkového řízení, a jedná se pouze o připomínky mých odborných sekcí k předloženému materiálu, jež mají pouze doporučující charakter."

Připomíná, že pokud je v nich obsaženo doporučení, vyhnout se "nepodloženým či nedoloženým tvrzením" pak je to "snad povinností každého státního úředníka". Barták také upozorňuje na to, že v textu článku MF Dnes se sice tvrdí, že se tehdejší náčelník generálního štábu Vlastimil Picek v úředním dokumentu od rozhodnutí o koupi letadel CASA distancuje, ale Picek v textu, jak zdůrazňuje Barták, pouze konstatuje, že toto rozhodnutí náleží vládě.

"Když náčelník generálního štábu konstatuje, že 'pořízení taktických transportních letadel CASA C 295 M je výsledkem rozhodnutí vlády ČR' tak má pravdu, o zakázce nad 500 mil. Kč totiž podle zákona může rozhodovat pouze vláda a nikdo jiný," uvádí Barták.

K osobě "klíčového svědka" Barták píše, že jde o "svědectví jedné nedůvěryhodné osoby. Pplk. Daňhelovi byla Národním bezpečnostním úřadem odebrána bezpečnostní prověrka, bývalý náčelník generálního štábu Picek jej postavil mimo službu a je prověřován jako osoba podezřelá ze spáchání závažné trestné činnosti jak Vojenskou policií, tak i Policií České republiky."