Ministerstvo financí zveřejnilo i právní názor Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, o nějž se odborné stanovisko opírá. Zveřejněn byl rovněž posudek náčelníka Generálního štábu k nákupu letounů.

„Základní otázkou je, zda zadavatel měl povinnost nechat zpracovat znalecké posudky na ocenění majetku (letounů),“ uvádí Ústav státu a práva ve svém stanovisku a následně konstatuje: "Závěr je, že zadavatel takovou povinnost v žádném případě neměl."

Posudek ministerstva pak obsahuje detailní zdůvodnění, proč ani podle jeho názoru nedošlo k porušení zákonů.

"Z výše uvedeného je pak logicky zřejmé, že pokud neměl zadavatel povinnost provést ocenění majetku podle zákona o oceňování, neměl ani povinnost nechat si zpracovat znalecký posudek," konstatoval ministr Kalousek v dopise adresovaném předsedovi mandátového a imunitního výboru Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD).

"Závěrem musím konstatovat, že výše uvedená praxe byla aplikovaná nejméně po dobu 10 let, aniž by odkudkoliv zazněla sebemenší polemika," připomněl Kalousek.