Podle děkana fakulty Jana Paulyho to může mít pro školu drtivý dopad. „Jestliže někdo říká, že nesmím přijímat studenty do prvního ročníku, je to jakoby mi říkal, abych zavřel fakultu, protože fakulta by tak udělala první krok ke svému pohřbu, respektive ke klinické smrti,“ uvedl již dříve Pauly.

Naopak pro nepřijímání studentů do prvního ročníku magisterského studia se opakovaně vyslovila rektorka univerzity Ilona Mauritzová i kolegium rektora.

Zákaz přijímaček podle Paulyho fakultu poškodí nejen finančně. „Pokud fakulta na možnost přijímat rezignuje, stává se opět outsiderem a tato pověst ji neopustí. Prvním efektem bude zřejmě eroze pedagogického sboru i studentské komunity,“ uvedl děkan v březnu před akademickým senátem fakulty.

„Pokud jde o zaměstnanecké vztahy, mám signály, že někteří pracovníci jsou připraveni školu opustit, pokud by neměla perspektivu danou i přijímáním do prvního ročníku,“ upozornil tehdy Pauly.

Zájem studentů o fakultu v tomto roce není příliš vysoký. Do prvního ročníku magisterského studia chtěla škola nabrat tři sta adeptů, přihlásilo se jich 403, pro bakaláře bylo vyčleněno sto míst, zájemců bylo jen o 61 více.