"Úřad získal pochybnost o tom, zda byla tato veřejná zakázka zadána v zadávacím řízení, jak stanoví zákon," uvedl Rafaj.

Tendr napadala v minulosti KDU-ČSL. ÚOHS na základě jejího návrhu vedl dvě správní řízení, která nyní zastavil z formálních důvodů. Podle Rafaje politická strana nemůže sama podnikat, není proto oprávněna podávat návrh na zahájení správního řízení.

Další řízení vede ÚOHS na základě návrhu společnosti Student Agency podnikatele Radima Jančury. Jančura v minulosti uvedl, že pokud ÚOHS smlouvu zruší, stát ušetří stamilióny korun. Jeho firma požaduje, aby ÚOHS vydal zákaz plnění smlouvy, což může učinit pouze na návrh některé z firem. V tomto řízení úřad zatím rozhodnutí nevydal; bude se zabývat otázkou, zda je návrh firmy legitimní.

Systém vyplácení dávek změnila od ledna Drábkova reforma. Všechny příspěvky a podpory vyplácejí úřady práce. Převzaly agendu a asi 1660 úředníků od radnic. Podle odborářů, opozice ale i zástupců ODSVěcí veřejných přechod nebyl dobře připravený. Nový počítačový systém nefungoval a úředníci museli v lednu pracovat přesčas a také o víkendech. Klienti si zas stěžovali na fronty a na to, že peníze přišly později než obvykle.