„Policie ČR nemá po provedené restrukturalizaci od roku 2009 přesně stanovenou aktuální potřebu osobních automobilů pro svou činnost,“ uvedl NKÚ ve své zprávě. Podle úřadu některé vozy nenajely potřebné kilometry, některé prý nebyly využity vůbec. "Například kontrolou u Policejního prezidia ČR bylo zjištěno, že nebylo využíváno 26 osobních automobilů pořízených v letech 2010 a 2011," stojí ve zprávě.

Úřad se při kontrole pozastavil také nad tím, že ministerstvo nemá stanovené dlouhodobé koncepce, kterými by byly stanoveny materiální potřeby policie. Kontrolovaný program podle zprávy „nevytvářel pevný věcný, časový a finanční rámec pro realizaci potřeb Policie ČR a byl měněn podle aktuálních priorit a výše peněžních prostředků“.

Kontroloři upozornili také na případ policejního hangáru v Praze-Ruzyni, který je hlavní leteckou základnou Policie ČR. I přes jeho havarijní stav a deklarovanou prioritu nebyla podle úředníků dosud zahájena jeho rekonstrukce. Přitom na nutnost opravy upozornil NKÚ již před časem s tím, že hodnota v něm uskladněné techniky přesahuje 2,5 miliardy korun.