Podle mluvčí resortu Jany Jabůrkové je zpráva pozitivní v tom, že Česká republika obdržela "pouze zdvižený varovný prst“ namísto původně avizované hrozby plošného zastavení všech dotačních programů. Podmínkou je ale přijetí opatření, která povedou ke zlepšení v klíčových oblastech kontroly a auditu.

Čas má Česká republika do června. „V průběhu této doby na základě vzájemné gentlemanské dohody nebude ČR žádat o proplacení peněz z EU,“ dodala Jabůrková.

Podle mluvčí ukázala Evropská komise na pět slabých míst při čerpání dotací. „Jde především o základní nastavení a nezávislost auditního systému, řešení nesrovnalostí kontroly vykonávané řídícími orgány či zpřísnění personální politiky,“ uvedla.

Za resort dopředu slíbila, že Česká republika v uvedeném termínu učiní nápravu. Mělo by dojít zejména k postupnému převedení pověřených auditních subjektů pod ministerstvo financí. Dojít má také k posílení metodické a auditní role ministerstva financí. Výhrady komise k absenci zákona o státní službě mají být řešeny metodickými postupy pro výběr zaměstnanců ve strukturálních fondech.