"Nepodařilo se dosáhnout stavu, kdy by maturitní zkouška byla klíčovým kritériem pro přístup na vysokou školu. Navíc některé prvky realizace maturitní zkoušky nepřispěly k naplnění cíle zvýšit objektivitu a srovnatelnost maturitní zkoušky jako celku," tvrdí NKÚ v kontrolní zprávě.

Ministerstvu vyčítají kontroloři i to, že si nestanovilo harmonogram, do kdy by chtělo cílů dosáhnout.

Na přípravu státních maturit vynaložilo ministerstvo celkem 916,7 miliónů korun, přičemž 276,4 miliónu šlo z prostředků EU, připomněl NKÚ. Ačkoliv resort ještě v srpnu 2010 předpokládal, že náklady na státní maturity ve školním roce 2010/1011 budou necelých 210 miliónů, skutečné náklady se vyšplhaly cca na 300 miliónů, uvádí kontrolní zpráva.

Ministerstvo školství je proti 

Ministerstvo školství se proti verdiktu NKÚ ohradilo. "Nikdy jsem nezastíral, že maturitní model, jak jsem ho zdědil po svých předchůdcích, považuji za byrokraticky složitý moloch,“ komentoval výsledky ministr školství Josef Dobeš. „Měl jsem dvě možnosti. Buď státní maturitu opět odložit, nebo ji konečně rozpohybovat s tím, že se budu snažit ji postupně efektivizovat."

Zástupci resortu poukazují například na to, že největší část kontrolovaného období (1. ledna 2005 - 30. června 2011) tvoří doba před rozhodnutím o konání maturitní zkoušky. Zdůrazňují také, že při tvorbě zprávy pracoval NKÚ s pracovníky ministerstva a jejich připomínky k závěrům kontroly byly původně akceptovány, zatímco v konečné zprávě se „objevila poněkud jiná zjištění“.

"Nicméně, byl jsem to já, kdo dal podnět k této kontrole a zprávu NKÚ beru jako důležitou zpětnou vazbu, která nám pomůže odstranit slabá místa státní maturity a zdokonalit ji," dodal ministr.