Dírou v systému jsou i tak elementární záležitosti jako odchod soudců na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Stát předsedovi soudu neumožní, aby si za soudce pečujícího o dítě našel náhradu. „Po tuto dobu je soud paralyzován a rozhoduje pomaleji,“ řekl za Kancelář veřejného ochránce práv Petr Polák.

Negativní dopad má i dlouhodobě nízký počet zapisovatelek, vyšších soudních úředníků a asistentů. „Krácení rozpočtů a následné propuštění v letech 2010 a 2011 mělo přímé dopady na plynulost řízení v některých agendách, zejména v exekuční. Stát sice ušetřil peníze na platech, ale nyní tyto peníze musí vyplácet za průtahy v soudních řízeních,“ řekl Varvařovský.

Nejčastěji se protahují civilní řízení

K průtahům dochází nejčastěji v civilním soudnictví, v opatrovnických řízeních, v exekuční agendě a v insolvenčních řízeních. Naopak v trestních řízeních k průtahům nedochází vůbec.

Částky, které stát vyplatí za průtahy, však nejsou nijak zanedbatelné. Pohybují se v rozpětí 20 000 až 100 000 korun v závislosti na individuálních okolnostech případu.
Podle Varvařovského selhávají i nápravné mechanismy. Lidé si sice mohou na průtahy stěžovat předsedovi soudu a předkládat mu různé návrhy, například aby dal lhůtu k určitému úkonu, ale tím se napraví jen křiklavé nedostatky. V praxi to navíc znamená, že se případ dostane do popředí na úkor jiných, které se tím dostávají do průtahů. Podle ombudsmana je takový postup neústavní a neetický.

Rozhodnutí úřadů práce řeší jen jediný soud

S průtahy by měli počítat i lidé, kteří se obrátí na správní soud s žádostí o přezkoumání rozhodnutí úřadu práce. Až do konce loňského roku rozhodnutí těchto úřadů přezkoumávaly ve správním řízení krajské soudy.

Od ledna je to ale záležitost výhradně Městského soudu v Praze. Jeden jediný soud je tak pověřený k přezkoumávání rozhodnutí všech úřadů práce z celé České republiky, a to nejen v souvislosti se zaměstnaností, ale od letošního roku i v oblasti sociálních práv. Podle něj je třeba si uvědomit, že v tomto případě se na soud obracejí zvláštní skupiny občanů jako například postižení nebo lidé ohrožení chudobou. "Centralizace na jediný soud v hlavním městě představuje omezení v realizaci sociálních práv v jejich už tak tíživé sociální situaci,“ řekl ombudsman.