"Domníváme se, že reakce státní moci na oba případy je zcela nepřiměřená," uvedl ČHV. Podle něj jsou oba činy atypickým a nekonvenčním vyjádřením názorů, které není třeba řešit trestněprávní cestou. "Bylo možné upustit od potrestání, neboť žádný právem chráněný zájem společnosti nebyl ve skutečnosti podle našeho názoru ohrožen," píše ve svém stanovisku ČHV.

U obou činů je podle výboru zřejmý a převažující rozměr umělecký a politický, považuje je za svědectví o pozvolné proměně společenské atmosféry. Týcovu výměnu skel na semaforech navíc výbor srovnává s více než dvacet let starým natřením smíchovského tanku na růžovo.

Výtvarník Roman Týc míří do pražské pankrácké věznice

Výtvarník Roman Týc míří do pražské pankrácké věznice

FOTO: Milan Malíček, Právo

"Bez ohledu na postoj k natření tanku bylo už tehdy nepředstavitelné, že by na tento čin reagovala státní moc trestním stíháním jako na poškození majetku, a nepřihlížela k jeho dalšímu rozměru uměleckému i politickému," uvedl ČHV.

Do vězení Týce, vlastním jménem Davida Honse, poslal soud proto, že odmítl zaplatit jím nařízenou pokutu. Výměnu skel na pražských semaforech autor bere jako uměleckou akci, pokud by prý pokutu 60 000 korun zaplatil, uznal by tak, že spáchal trestný čin. Vybral si proto raději vězení.

Jeho příznivci začali v pondělí přelepovat panáčkům na semaforech u přechodů pro chodce hlavy. Akcí s názvem Panáčci ztrácí hlavu za Týce, která se šíří spontánně v ulicích i na sociální síti, chtějí její účastníci vyjádřit solidaritu s vězněným umělcem.

Bezhlavé zelené a červené postavičky jsou už vidět na semaforech v Praze, například na Újezdě, na Karlově náměstí, kolem Tančícího domu nebo u Karlova mostu. Jsou to většinou místa, která svými změněnými postavičkami ozdobil před časem Týc. K akci se přidali i lidé v jiných městech.

Smetana kreslil na politické reklamy

Olomoucký řidič autobusu Roman Smetana půjde do vězení za to, že na protest proti politickým elitám pokreslil nejméně 30 reklam na autobusech, které si před volbami v roce 2010 pronajaly strany. Připisoval na ně slogany, v nichž politiky označoval za lháře, zloděje, korupčníky a prostitutky. Mezi stranami si řidič, jehož udal kolega, nevybíral. Muž si odmítl odpracovat již dříve uložené obecně prospěšné práce i odpykat domácí vězení.

Soudkyně Markéta Langerová, žena tehdejšího lídra olomoucké ODS Ivana Langera, mu proto trest změnila na 100 dní vězení.

"Nepovažujeme za správné kriminalizovat kritické projevy občanů a svobodomyslná umělecká vyjádření, jež je možno chápat jako reakci, byť svéráznou, na prohlubující se krizi společnosti. Odpovědí státních orgánů by měla být především sebereflexe, a nikoliv represe," dodal ČHV.