Oddechnout si mohou obyvatelé Libereckého kraje. Přestože hydrometeorologové pro tento kraj vyhlásili až do nedělního poledne nejvyšší stupeň ohrožení záplavami, hladiny řek opadly. Na Ploučnici je pouze první povodňový stupeň a řeka dál klesá. Do koryt se na Českolipsku vrátily i menší toky a hasiči tam odvolali pohotovost. Řeku ale na několika místech stále blokují tuny ledových ker.

Nahromaděný led působí problémy i v Tišnově na Brněnsku. Hromady ker, které brání průtoku vody, podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Haida již v sobotu odpoledne a v podvečer ohrozily obec Skryje. Voda z rozlité řeky zaplavila tamní silnici a sklepy domů.

Před povodňovou vlnou hasiči preventivně evakuovali 18 lidí. Pak začala vzedmutá Svratka ohrožovat Tišnov, hasiči a policisté uzavřeli vjezd na komunikace u řeky. Některá místa před hrozícím rozlivem řeky přehradili mobilními protipovodňovými vaky. Domy chrání pytle s pískem. Obyvatele okolních objektů hasiči upozornili na možnou evakuaci.

Hasiči kry odstřelí

Povodňová komise rozhodla o tom, že kry, které brání odtoku vody v prostoru splavu u obce Březina, bude nutné odstřelit. "Členové povodňové komise současně nevyloučili, že trhavina k odstřelu nahromaděných ker bude potřeba také u soutoku řeky Svratky s říčkou Loučky, kde se voda již rozlila do zahrádek," informoval Haid.

Před povodňovou vlnou hasiči v obci Březina postavili 500 metrů dlouhou hráz z pytlů s pískem. V Brně-Obřanech monitorovali stav koryta Svitavy, která na okraji krajského města zaplavila zahrádky. Dva obyvatele nejohroženější chaty a jejich dva psy hasiči evakuovali.

Kry odstřelovali hasiči také v sobotu večer u obce Mydlovary na severním Plzeňsku. Pokud by to neudělali, hrozilo, že dojde k zatopení mlýna a spodní části obce, kde jsou rekreační chalupy. „Už je to tu klidné. Spolupráce s hasiči byla dobrá,“ poznamenala Eva Gruberová (nezávislá), starostka Křelovic, k níž Mydlovary patří.