I když na všech 22 lůžkách začne systém MetaVision naplno fungovat až 1. března, může se klinika anestezie a resuscitace jako jediné pracoviště v celé republice pochlubit již v těchto dnech jeho využíváním.

Klinický informační systém snímá nejen data ze všech přístrojů, na které jsou pacienti napojeni, ale uchovává i jejich rentgeny a minulou dokumentaci. Informace z plicních ventilátorů, monitorů vitálních funkcí, hodnoty krevního tlaku, srdeční frekvenci, tlak uvnitř mozku nebo kyslík v krvi zaznamenává každou minutu. Dříve to lékaři a sestry prováděli ručně, a to včetně následných výpočtů, kdy mohlo dojít k chybám, a navíc byl zdravotní personál zahlcen papírováním.

„Administrativní zátěž lékařů a sester na jednotce intenzívní péče se snižuje o 30 až 50 procent, minimalizuje se výskyt chyb a zkvalitňuje se léčba. Nasazení těchto systémů vede ke snížení úmrtnosti těžce nemocných nebo raněných pacientů,“ prohlásil při uvedení systému do provozu ředitel FN Královské Vinohrady Marek Zeman.

Systém se zřejmě objeví i na dalších odděleních

Meta Vision bude pomáhat pacientům, kterým selhávají životní funkce z důvodů těžké choroby nebo vážných zranění, vedení nemocnice by systém rádo rozšířilo i na další oddělení kardiologie, neurologie, popáleninového centra nebo chirurgie, kde jsou také lůžka pro traumatologické pacienty.

„Mohli bychom tak mezi odděleními stav pacienta konzultovat i na dálku a tím se věnovat více diagnózám a přitom zůstat u svých pacientů. V Česku jsme první, kdo takový systém využívá, ale ve světě ho má asi tisíc nemocnic. Přizpůsobovali jsme si ho na míru, takže jeho zavedení a školení zdravotníků trvalo asi tři měsíce,“ řekl lékař Petr Waldauf, který má zavádění systému na starosti. Další nespornou výhodou, která bude zachraňovat životy na oddělení, jsou tak zvané pokročilé alarmy.

„Všechny výsledky dostaneme daleko rychleji. Když jsme měli dřív například podezření na otravu krve, zadali jsme vzorek do laboratoře a pak jsme opakovaně nahlíželi do starého systému, jestli už náhodou nemají výsledek. A to mohlo, pokud naši pozornost potřeboval jiný pacient, trvat i několik hodin. Nyní, ve chvíli, kdy se podezření potvrdí, začne na nás systém houkat,“ pochválil nové vlastnosti počítačů přednosta kliniky Jan Pachl.

Lékař může stav pacienta kontrolovat kdykoliv

Systém, díky kterému může ošetřující lékař pacienta kontrolovat i z domova, dokáže monitorovat i podávání léků nebo třeba příjem tekutin.

Vinohradským traumacentrem projde ročně 3000 lidí. Úmrtnost je u nich maximálně 2 %. U pacientů s mnohočetnými zraněními je 20 %, ale podle lékařů je to u těžkých případů úspěch.