Jde o to, že Besser do svého majetkového přiznání neuvedl své angažmá ve firmě, kterou vlastní trestně stíhaný Pavel Hrách. To mu v politice zlomilo vaz a po tlaku svých stranických kolegů vládní funkci opustil. Politici, včetně komunálních, totiž musí každý rok přiznávat případné vedlejší příjmy, účast ve firmách, dary, nově nabytý nemovitý a movitý majetek. Zavazuje je k tomu zákon o střetu zájmů. A ten Besser zjevně nedodržel.

Poté, co vyšly ministrovy aktivity najevo, Besser sice přiznal svou účast ve firmě dodatečně, avšak to mu při rozhodování mandátového a imunitního výboru příliš nepomohlo.

„Je nyní na příslušném správním orgánu, jak rozhodne,“ řekl Právu Sobotka. Poznamenal, že mandátový a imunitní výbor je v tomto případě pouze evidenčním orgánem, takže o případné pokutě musí rozhodnout úředníci v místě Besserova bydliště.