Senát také navrhoval, aby uchazeči o zakázky předkládali seznam subdodavatelů i s náplní jejich činnosti ve vztahu k zakázce, pokud by inkasovali přes půl miliónu korun.

Původní sněmovní verzi podpořil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV), který řekl, že senátní návrh by byl v praxi velmi těžko realizovatelný. Připomněl také, že ministerstvo spravedlnosti v současné době připravuje návrh, který by měl řešit rozkrývání vlastnických struktur společností.

Proti senátní verzi byla i Transparency International

Senátní verze se však nelíbila ani nevládním organizacím. Například Transparency International s občanským sdružením Oživení se obávaly, že poslanci buď neschválí nic, nebo přijmou senátní znění, které podle nich vnese do zadávání zakázek chaos.

Senátem navrhované povinnosti by podle protikorupčních organizací představovaly pro dodavatele velkou zátěž a prakticky by je nebylo možné splnit. Do tendrů by se údajně hlásilo méně firem, zakázky by tím zdražily, případně by se zákon masivně porušoval.

Senátní verzi naopak podporovali sociální demokraté. "Je to pokus o skutečnou transparentnost," prohlásil místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Také v Senátu tato verze prošla hlavně hlasy levice.

Jankovský také kritizoval senátní návrh, který ukládal vítězům soutěží, aby po dobu tří let předkládali seznam osob a bankovních účtů, na které posílali zisk a dividendy. Museli by to dokládat například výpisem z bankovních účtů.

ČSSD slibuje vlastní novelu

Sněmovnou schválená novela má například odstranit možnost vypisování zakázek tak, aby je získala předem vybraná firma, a ruší možnost takzvané losovačky. Vítězná firma bude muset podle sněmovní verze novely předložit seznam všech svých subdodavatelů, kterým uhradila více než deset procent z celkové ceny zakázky. U zakázky nad 300 miliónů korun by se to týkalo už subdodavatelů, kteří zajistili více než pět procent zakázky.

Sociální demokraté ohlásili, že pokud projde sněmovní verze, připraví další novelu zákona o veřejných zakázkách, na jejímž textu úzce spolupracují s Nadačním fondem proti korupci (NFPK) podnikatele Karla Janečka. Novinářům to řekli předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a Janeček. Podle nevládní organizace i opoziční strany je totiž potřeba plné rozkrytí vítězů veřejných zakázek včetně subdodavatelů až do fyzických osob. Novela by také měla odstranit vyjmutí sektorových dodavatelů z nyní přijaté novely.