Podle verdiktu Nejvyššího správního soudu (NSS) ministr podal svou žalobu pozdě, a proto bylo kárné řízení zastaveno.

Pospíšil Pořízkovi vyčítal, že vydal rozvrh práce pro rok 2010 včetně údajně zneužitelného a netransparentního ustanovení umožňující nestandardní přidělování insolvenčních případů právě soudci Kozákovi.

„Kárný senát při ověřování podmínek řízení, které je povinen ověřit z úřední povinnosti, dospěl k závěru, že návrh na zahájení řízení byl podán po uplynutí šestiměsíční subjektivní lhůty pro podání návrhu. Navrhovatel měl příslušný rozvrh práce k dispozici od 28. 12. 2010, mohl a měl se s jeho obsahem seznámit, kárný návrh byl ale podán až na konci září 2011,“ vysvětlila mluvčí NSS Sylva Dostálová.