Márová se coby místopředsedkyně soudu dopustila v několika případech nedodržení zákonných lhůt. Za nejzávažnější označil Pospíšil dva případy, kdy došlo k překročení maximální délky vazby u mladistvých. Lhůty nebyly dodržovány rovněž u vyhotovování rozsudků a nařizování hlavních líčení.

Ministr v kárné žalobě navrhuje, aby byla Márová zbavena funkce soudce.

Porubjaková  jakožto nadřízená Márové měla na průtahy v řízení dohlédnout. Ministr v kárné žalobě navrhne, aby byla zbavena vedoucí funkce. Odpovědnost se bude zkoumat i u šéfa krajského soudu v Ústí nad Labem.

Kontrola prověřila 62 spisů na trestním úseku. Pospíšil nechtěl specifikovat, proč resort spolupracoval s BIS.

Policie stíhá dva litoměřické soudce kvůli úplatkům.