Prezident ve středu představil svou novou knihu Evropská integrace bez iluzí, která se zabývá historií konstituování evropských společenství i nynějším vývojem, který Klaus považuje za neudržitelný mezistav.

Klaus integraci EU z posledních let dlouhodobě kritizuje a hovoří o likvidační unifikaci, která vyzdvihuje vnější regulaci a potlačení trhu na úkor svobodného racionálního uspořádání ekonomiky. Zároveň očekává, že nedojde-li k zásadní transformaci evropské sedmadvacítky, stane se ve světě namísto hybné síly ustrnulou periferií.

Stávající uspořádání evropského společenství podle Klause trápí vedle unifikace i související nevýkonnost ekonomicko-sociálního sytému. Prezident neváhá přirovnat nynější fungování unijních institucí ke stavu, v němž se před zhroucením komunismu nacházely země východního bloku.