Podle veřejného ochránce práv resort v celé řadě aspektů "nerespektoval obecně závazné vyhlášky obcí regulující provozování výherních hracích přístrojů". Ombudsman rovněž konstatoval, že ministerstvo povolilo přístroje, které umožňují prohrát během hodiny vyšší částky, než stanovuje zákon.

"Po určitou dobu dokonce ani nezjišťovalo, zda schváleným umístěním technického zařízení nedojde k porušení zákazu jejich provozování ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov," dodal ombudsman, podle něhož navíc resort povoloval tyto hry i na deset let, ačkoliv zákon stanovuje pouze možnost ročního pronájmu.

Ministerstvo výše uvedené výtky odmítlo. Varvařovský proto citoval usnesení Ústavního soudu, z něhož plyne, že pokud ministerstvo svůj postup nepřezkoumá, porušuje práva obcí.

Nebude-li sjednána náprava, hodlá Varvařovský požadovat, aby všechna povolení vydaná v rozporu se zákonem byla zrušena.

Před časem vzbudila pozornost informace, že resort povolil v Brně trojici videoloterijních terminálů až do roku 2500. Ministerstvo upřesnilo, že povolení bylo pouze na dobu neurčitou. Navíc byl provoz všech tří terminálů ukončen. [celá zpráva]