Spor se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), podle kterého ale rodiče nemají nárok na to, aby školní jídelna dítěti připravovala veganskou stravu.

„Právo na přístup ke školnímu stravování je veřejným subjektivním právem, o němž přísluší rozhodnout řediteli školy. Z toho ovšem ještě nevyplývá, že žák má právní nárok na to, aby mu byla přímo poskytnuta strava jdoucí nad rámec výživových norem a finančních limitů,“ potvrdila Právu verdikt, který vyšel ve sbírce rozhodnutí soudu, mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Nejde o porušení Ústavy

„Školní jídelna vaří denně kolem 600 porcí obědů, a proto není v jejích silách připravit jedno speciální jídlo, které by vyhovovalo veganským požadavkům. Je ovšem možnost výběru ze tří druhů jídel, takže vyhovující stravu nalézt jistě lze,“ bránila se žalobě škola.

Veganství
Veganství odmítá konzumaci živočišných produktů. Na rozdíl od vegetariánů, kteří nekonzumují maso, vegani odmítají i vejce a mléčné výrobky.

Soudci NSS nakonec ve verdiktu vydali šalamounské rozhodnutí. „Není porušením ústavním pořádkem garantované svobody vyznání, pokud je žákovi umožněno, aby si stravu, která je v souladu s náboženským vyznáním nebo světonázorem jeho a jeho zákonných zástupců, přinesl s sebou do školy, v době oběda si ji nechal ve školní jídelně ohřát a následně ji zkonzumoval,“ uvedli soudci v čele Miluší Doškovou.