Podle senátní tiskové tajemnice Pavlíny Heřmánkové by měly být zveřejněny souhrnné informace za každého senátora. Čerpání jednotlivých náhrad na pronájem prostor pro senátorskou kancelář, na jízdné, na platy asistentů či na bydlení v Praze by mělo být ve struktuře na webu uvedeno zvlášť.

"Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) záležitost zveřejňování platů a náhrad senátorů projednal se senátorskými kluby, které k tomu nevznesly žádné námitky," uvedla Heřmánková. Informace o náhradách budou podle ní k dispozici až příští rok kvůli tomu, že senátoři si je vybírají v jiném časovém termínu, tedy po skončení letošního účetního roku.

Zda i vedoucí Kanceláře, se ještě neví

K tomu, zda budou na webu k dispozici v návaznosti na letošní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) i údaje o příjmu a odměnách vedoucích pracovníků Kanceláře Senátu, Heřmánková neměla žádné informace.

Úřady mají podle květnového verdiktu NSS povinnost poskytovat informace o platech a odměnách ve veřejné správě. Podle metodického doporučení ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů by údaje měly být zveřejňovány u těch úředníků, které zákon o střetu zájmů řadí mezi veřejné funkcionáře. Bez omezení by měly být poskytovány u zákonodárců přes členy vlády a vedení ústředních orgánů až po vedení obcí a krajů.

U ostatních vedoucích pracovníků mají úřady posoudit, zda zájem na zveřejnění převažuje nad právem zaměstnance na ochranu osobního údaje o jeho příjmu. Týká se to úředníků, kteří jsou oprávněni samostatně vykonávat veřejnou moc, nebo smějí nakládat s veřejnými prostředky ve výši přes čtvrt milionu korun.