V těchto dnech o tom rozhodl na základě doporučení své poradní komise ministr vnitra Jan Kubice s tím, že se Lessy svým jednáním nedopustil žádného kázeňského provinění.

Informace Práva v úterý potvrdil brněnský policista Vladimír Kučera, který kvůli údajně nezákonně nízkým pokutám podal v dubnu na Lessyho trestní oznámení a nyní od ministerstva obdržel vyrozumění, jak s jeho podáním naložili.

„Napsali mi, že to, jakým způsobem pan Lessy řešil přestupky policistů, je podle jejich právního názoru možné a tudíž prý není možné plukovníka Lessyho postihnout,“ řekl Právu Kučera, který je podle svých slov závěry ministerstva zklamán.

Osm pokut bylo pod tisícovku

V době, kdy byl Lessy náměstkem v Brně, řešila jeho kancelář celkem 26 kázeňských (přestupkových) řízení. Ve dvaceti případech prý uložil svým podřízeným policistům pokutu, avšak u osmi z nich byla údajně nižší než tisíc korun.

Jenže pokud se Lessy rozhodl policisty kázeňsky potrestat, ve správním řízení by měl podle Kučerova oznámení za menší přestupek udělit pokuty v minimální výši 1500 korun, protože sazba činí 1500 až 2500 korun.

Lessy svůj tehdejší postup vysvětloval tím, že policisty, kteří se k přestupku přiznali a byli ochotni jej zaplatit, řešil stejně jako by byli postiženi běžní občané v blokovém řízení, kde jsou pokuty nižší.

Vnitro: Za jiný právní výklad nebudeme trestat

Právě to ale Kučera napadl, protože policisté by tak podle něj klidně mohli dostávat i pokuty ve výši pouhé jedné koruny či stovky. Jenže Inspekce policie shledala, že nejde o podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a věc v červenci předala Kubicemu kvůli možnému přestupkovému jednání Lessyho.

„Inspekce tam viděla nějaké možné pochybení, které předala k posouzení ministrovi. Jeho poradní komise konstatovala, že Lessy by měl postupovat podle platného služebního zákona a tudíž vést standardní přestupkové správní řízení. Ale zároveň dospěla k tomu, že když postupoval podle jiného právního výkladu, tak nejde o kázeňský přestupek,“ potvrdil včera i mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák.

Kubice poslal Lessymu dopis, v němž mu doporučil, aby v případě, že bude o přestupcích policistů znovu rozhodovat podle jiného právního výkladu, měl by mít tento výklad podložený odbornými posudky či analýzami.

„Toto rozhodnutí určitě vítám. Za svým právním názorem, že takto lze postupovat, si nadále stojím,“ komentoval své očištění Lessy.

Zopakoval, že kdyby postupoval jinak, nebyla by jeho rozhodnutí konformní s ústavou, podle níž jsou si všichni před zákonem rovni, tedy i policisté s občany.